Uzavretie prihlášok do LEAF Academy

feb
28
feb/28 13:01

https://www.leafacademy.eu/

Stredná škola pre nadané deti s výučbou v anglickom jazyku v Bratislave, možnosť štipendia

Naša spolupracujúca organizácia LEAF Academy je medzinárodná internátna stredná škola v Bratislave založená na hodnotovom vzdelávaní, s výučbou v anglickom jazyku. Od roku 2016 ponúka poskytuje vzdelávanie v 4-ročnom a 2-ročnom programe mladým ľuďom, ktorí majú potenciál vyrásť v budúcich lídrov a to bez ohľadu na ich socio-ekonomické zázemie. Dnes na LEAF Academy študuje vyše 90 študentov z 12 krajín. Prví absolventi ukončili štúdium v roku 2018 a dnes študujú na popredných univerzitách v USA, Veľkej Británii či v Holandsku (napr. Babson College, New York University, University of Amsterdam alebo University of Cambridge). Poslaním LEAF Academy je prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť v osobnosti, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť.
Pre šikovných a aktívnych študentov máme k dispozícii rozsiahly štipendijný program poskytujúci štipendiá až do výšky 98% z celkových školských poplatkov, vďaka čomu si štúdium na LEAF Academy môže dovoliť každý študent.

Ak máte vo svojom okolí šikovných študentov od 14 do 17 rokov, môžete im prosím posunúť informáciu o tejto príležitosti.

Termín zaslania prihlášok na školský rok 2019/2020 je do 28.2.2019.

 

Prihláška tu: https://www.leafacademy.eu/sk/admission/online-prihlaska/?fbclid=IwAR0uJ...