O pandémii Covidu z prvej ruky

júl
23
júl/23 18:00 - júl/23 19:30

on line

Link na záznam prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=PVBuMIYBsjk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR29_0jD2S4vKL-sAj6lhQSbIeAiuAu34T23BsYs8mtQn1MdCW8uLCslc4g
Prednáška bude naživo on-line. Link na prednášku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDRjNTM0MjAtMzEwY...
 
Aj keď obyčajne nerobíme prednášky počas prázdnin, teraz je všetko iné. Na on-line sa dá pripojiť skoro všade. A táto téme sa nás bytostne dotýka práve teraz.
 
Máme v rámci pandémie Covid 19 to najhoršie už za sebou, alebo nás to ešte len čaká? Na mnoho otázok nedali ešte odpoveď ani odborníci a vedci, ale naše pozvanie na on-linovú prednášku a diskusiu prijala jedna z tých u nás najpovolanejších, ktorá sa tejto problematike venuje. Epidemiologička doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH pracuje v Ústave epidemiológie Lekárskej fakulty UK a v rámci súčasnej pandémie spolupracuje aj s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave.
V Mense sme ju mali aj na prednáške o duševnom zdraví, ktorému sa tiež venuje aj medzinárodne.
Študovala na Karlovej Univerzite v Prahe a na prestížnej UC Berkeley v USA.
 
Všetci ste vítaní.
Registrácia: 
Zadaný e-mail sa priradí k tejto registrácii.
CAPTCHA
Táto otázka slúži na overenie toho, či ste človek (teda pomáha proti spamu).
Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.