Klubovňa - Pečate vypovedajú o našej histórii

mar
19
mar/19 18:00 - mar/19 20:00

Konventná 11 - prízemie vľavo

Bratislava - Staré Mesto

Na základe epidemiologických opatrení rušíme všetky klubovne do konca marca. Plánované prednášky budú v neskorších náhradných termínoch. Opatrenia sú predovšetkým kvôli prevencii. Prosíme o dodržiavanie všetkých pokynov.

Viete, kto je heraldik? Už u nás raz v klubovni bol a príde znova. Pripomína nám našu históriu. Genealógia a heraldika je pevne spätá s ďalšou pomocnou historickou vedou  – sfragistikou.  Táto veda sa zaoberá pečaťou ako symbolom autenticity právnych dokumentov, listín ako donácií, majetkových práv, výsad, vykonaní súdnych rozhodnutí a podobne. Už v čase sumerskej ríše či Starého Egyptu poznali ich obyvatelia hlinené valčeky na ktorých boli reliéfne spodobnené znaky klinového písma alebo kartuší daňových úradníkov. V našom prostredí sa prvé pečate objavujú na listinách pápežov či kráľov Uhorska. Pri vzniku heraldiky sa pečate vydavateľov listín začínajú modifikovať do viacerých skupín podľa toho či sa jednalo o listiny verejné alebo súkromné. Erby rodov sa premietajú do odtlačkov pečatí nielen obsahom ale aj formou ktorá odzrkadľovala štýl obdobia ale aj rozlišovala príbuzenský vzťah a rozličnosť jednotlivých línii rodov. Dnes sa pečate v genealogickom-heraldickom výskume podrobujú obsahovému rozboru pretože sú často jediným spôsobom ako odlíšiť rody v mestskom či dedinskom prostredí. Na území dnešného Slovenska nebolo nič neobvyklé, že sa v jednej dedine či mestečku nachádzalo niekoľko rodov s častým priezviskom ako Nagy, Kis, Horváth, Magyar, Molnár, Csiszmadia a podobne. Štúdium pečatí nám pomáha v tomto prípade na rozpletenie genealógií týchto rodov. Pečate sa však skúmajú aj z hľadiska remesla či v prípade cirkevných osôb k ich príslušnosti k cirkevným rádom a ich postavenia v nich, podľa rôznych atribútov aj aké postavenie v cirkevnej hierarchii tieto osoby zastávali. Prednáška bude  zameraná na tieto aspekty ich štúdia.   

Bez znalosti histórie nemôžeme tvoriť súčasnosť. Ostáva len prázdna nádoba.  

Prednášateľ: Historik, heraldik, genealóg, autor odborných kníh  Denis Pongrácz.

Registrácia: 
Zadaný e-mail sa priradí k tejto registrácii.
CAPTCHA
Táto otázka slúži na overenie toho, či ste človek (teda pomáha proti spamu).
Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.