Klubovňa Mensy - Tajomstvá mayského hieroglyfického písma

mar
23
mar/23 18:00 - mar/23 21:00

Klubovňa Mensy

Staré lýceum

Konventná 15

V oblasti Strednej Ameriky predstavovali Mayovia jedinú kultúru, ktorá používala pravé písmo. Ani známejší Aztékovia nepoužívali tak sofistikovaný písomný systém a kalendár ako Mayovia. Do dnešného dňa sa nám podarilo rozlúštiť približne 95% hieroglyfov, avšak reálna úroveň rozlúštenia, teda zistenie presného významu, je na úrovni približne 70%. Vieme však jednoznačne potvrdiť to, že značná väčšina textov predstavovala dynastické záznamy. Od roku 2009 sa Slovensko začlenilo do malého počtu krajín, kde sa dá mayské hieroglyfické písmo študovať a zaoberať sa ním. Prednáška predstaví základné informácie a charakteristiku tohto písma, pričom bude doplnená o zaujímavé cvičenia.

Prednášajúci: Mgr. Jakub Špoták, PhD. , Mgr. Nikol Quardová

Prednášajúci pôsobia na Katedre porovnávacej religionistiky FiF UK a Jakub Špoták sa zúčastnil viacerých expedícií v Guatemale.

na Katedre porovnávacej religionistiky, FiF UK, Bratislava.

 

na Katedre porovnávacej religionistiky, FiF UK, Bratislava.

 

na Katedre porovnávacej religionistiky, FiF UK, Bratislava.

 

na Katedre porovnávacej religionistiky, FiF UK, Bratislava.

 

 

na Katedre porovnávacej religionistiky, FiF UK, Bratislava.

 

na Katedre porovnávacej religionistiky, FiF UK, Bratislava.

 

na Katedre porovnávacej religionistiky, FiF UK, Bratislava.
na Katedre porovnávacej religionistiky, FiF UK, Bratislava.
na Katedre porovnávacej religionistiky, FiF UK, Bratislava.
na Katedre porovnávacej religionistiky, FiF UK, Bratislava.

 

Registrácia: 
Zadaný e-mail sa priradí k tejto registrácii.