Klubovňa Mensy - Regulácia geneticky modifikovaných plodín

nov
23
nov/23 18:00 - nov/23 21:00

Zmena:Klubovňa Mensy je dočasne presunutá kvôli oprave Starého lýcea na Konventnú 11

 

Bratislava - Staré Mesto

 

 

O geneticky modifikovaných plodinách a ich pestovaní sme už na pôde Mensy hovorili viackrát. Vedu dnes považujeme za exaktnú aktivitu a predpokladáme, že vedec pristupuje k svojmu bádaniu neosobne, bez subjektívnych pocitov a očakávaní. Rozvoj technológií 20. a 21. storočia vyvolal potrebu regulácií. Politici pri ich vypracovávaní využívajú vedeckých poradcov. Vedci sa ale vo svojich odporúčaniach často nezhodnú. Bližšie sa budeme venovať niektorým kontroverziám okolo regulovania geneticky modifikovaných plodín.

Prednášajúca mensanka: doc.RNDr. ľubica Lacinová, DrSc, členka Predsedníctva SAV, http://www.umfg.sav.sk/obfg/pracovnici/vedecki-pracovnici/l-lacinova/

 

Upozornenie: termín klubovne presunutý z pravidelného termínu 16.11., kvôli trojdňovým sviatkom.

 

Registrácia: 
Zadaný e-mail sa priradí k tejto registrácii.