Klubovňa Mensy - Môže počítač vytvoriť umelecké dielo?

máj
17
máj/17 18:00 - máj/17 20:00

Konventná 11

Bratislava - Staré Mesto

Zvonček v náhradnej klubovni: husiti

UMELÉ UMENIE – MôŽE POČÍTAČ VYTVORIŤ UMELECKÉ DIELO ?

V roku 1950 sformuloval Alan Turing problém počítača (programu), ktorý vykazuje inteligentné chovanie rovnaké a nerozoznateľné od ľudského a navrhol test (formou otázok a odpovedí vo forme textu) v ktorom by posudzovateľ  zistil, či sa jedná o počítač alebo človeka. Od tej doby sa kognitívne (umelá inteligencia), senzorické (rozpoznávanie reči a obrazu) a motorické (syntéza zvukov, obrazu a 3D objektov, pohyb a manipulovanie s objektami reálneho sveta) vlastnosti počítačov radikálne zlepšili a preto je na mieste otázka, či počítač dokáže vygenerovať 2D, 3D alebo 4D objekt, ktorý bude nerozoznateľný od umeleckého diela (budeme sa koncentrovať na výtvarné umenie) vytvoreného človekom a to nie len vytvorenia kresby, maľby alebo skulptúry naprogramovanej umelcom, ale aj proces jeho tvorby od učenia sa, hľadania  témy, voľby vyjadrovacieho štýlu, farebnej a priestorovej kompozície až po vygenerovanie artefaktu vo forme grafiky, olejomaľby alebo sochy.

Prednášajúci: doc.Ing. Martin Šperka, PhD. nás už sprevádzal v stálej Výstave dejín výpočtovej techniky SAV, kde je riaditeľom. Zaoberá sa aj "umelým umením" a práve o tom bude táto klubovňa.

 

Registrácia: 
Zadaný e-mail sa priradí k tejto registrácii.