Klubovňa Mensy: Historické korene právneho štátu

dec
13
dec/13 18:00 - dec/13 20:00

Konventná 11

Bratislava - Staré Mesto

Zvonček Husiti

Prednášateľ: Doc. JUDr. MUDr. Daniel Šmihula PhD. Dr.iur. je mensan, slovenský právnik, politológ, novinár a spisovateľ.

Cieľom prednášky je definovať sociálne a kultúrne podmienky vzniku základnej myšlienky koncepcie právneho štátu, za ktorú môžeme považovať obmedzenie moci stredovekých panovníkov právom. Táto základná myšlienka vznikla v Anglicku a škandinávskych kráľovstvách, lebo tu sa stretli dva faktory oslabujúce moc panovníkov: spor medzi svetskou mocou a katolíckou cirkvou a prežívajúca tradícia vojenskej demokracia, v ktorej bol vzťah medzi kniežaťom (vojenským vodcom) a jeho bojovníkmi zmluvný a podmienečný. Naopak, rímska idea neobmedzenej moci cisárov tu bola slabá. Rozvoj právneho a filozofického myslenia v stredoveku pomohol takúto situáciu opísať aj teoretickými pojmami. Pôvodný zápas medzi šľachtou a mešťanmi hájacim právne obmedzenia kráľovskej moci a panovníkom zdôrazňujúcim vlastnú suverenitu a nadradenosť nad právom pokračuje vlastne doteraz v diskusiu o vzájomnom pomere medzi štátom a občanmi.

Registrácia: 
Zadaný e-mail sa priradí k tejto registrácii.