Klubovňa Mensy - Európa v ohrození?

feb
08
feb/08 18:00 - feb/08 21:00

Konventná 11

Bratislava - Staré mesto

V náhradných priestoroch ešte budeme niekoľko klubovní.

Prezentácie kolektívnej monografie SEVS "Európa v ohrození", autorov Jozef Vlčej a kol. Viacerí sa môžu pýtať, prečo názov Európa v ohrození a či sa nejedná o katastrofický scenár. Cieľom nie je vystrašiť, ale upozorniť na aktuálne problémy Európy a hľadať možnosti ich riešení. Európa a všeobecne euroatlantický priestor zažívajú po skončení studenej vojny vlnu eufórie, ktorá sa premietla do Maastrichtskej zmluvy, zameriavajúcej sa na hlbšiu integráciu členských krajín Európskej únie v podobe ambicióznych projektov ako spoločná menová zóna a schengenský priestor. Cieľom sa stalo vytvoriť silný geopolitický celok, ktorý bude mať významné postavenie v rámci medzinárodnej politiky. Ambícia naplniť vytýčený cieľ významného postavenia EÚ sa začína dostávať v období po prijatí Lisabonskej zmluvy v roku 2008 pod tlak viacerých kríz, ktoré otestovali súdržnosť a pevnosť EÚ. Krátko po začiatku svetovej finančnej krízy sa prejavila grécka finančná kríza, neskôr bezpečnostná kríza - kríza na Ukrajine a aktuálne sa budúcnosti Európy výrazne dotýka sociálna kríza či kríza identity v podobe migračnej krízy a Brexitu.

Prednášať budú viacerí autori kolektívu Stredoeurópskej vysokej školy, vrátane mensana Daniela Šmihulu.

Registrácia: 
Zadaný e-mail sa priradí k tejto registrácii.