Klubovňa - Čo je to Vedomie a prečo vzniklo?

apr
02
apr/02 18:00 - apr/02 20:00

Klubovňa Mensy - prízemie vľavo

Konventná 11

Bratislava - Staré Mesto

Na základe epidemiologických opatrení rušíme všetky klubovne do odvolania. Plánované prednášky budú v neskorších náhradných termínoch. Opatrenia sú predovšetkým kvôli prevencii. Prosíme o dodržiavanie všetkých pokynov.

Mensania sa radi zamýšľajú nad všetkým. Mensan Tomáš TRNíK sa venuje rôznym témam, jednou z nich je aj vznik vedomia. Na prednášku nás pozýva nasledovne:

"Čo je to vlastne Vedomie? Ako uchopiť niečo, čo je doslova neuchopiteľné? Ako sa dá “vedecky” skúmať a definovať niečo, čo môžem vidieť / vnímať len u seba?!? To, že poviete, že máte aj Vy Vedomie, ešte neznamená, že ho naozaj máte. A už vôbec to neznamená, že ho máte také ako ja, respektíve, že slovom VEDOMiE označujeme ten istý pocit vnímania seba a sveta. Ak sa o pochopenie vedomia už roky neúspešne pokúšajú iní, tak asi robia niečo zle. Na vedomie sa, podľa mňa, treba preto pozrieť cez jeho chyby! Teda naše zlé rozhodnutia. A ak ich robíte tak veľa ako ja, môžete odhaliť mechanizmus, akým mozog pracuje s informáciami, a teda pozrieť sa vedomiu priamo na prsty. Samozrejme, že v prvom rade som čerpal z rôznych zdrojov od špičkových neurovedcov a na tomto základe som vystaval originálnu hypotézu vzniku vedomia a teóriu mysle, ktorá by mohla vysvetliť pôvod a funkciu vedomia.

Tomáš TRNíK z donútenia optimista, vďaka bohu Ateista i Omylista, zaoberajúci sa filozoficky fyzikou, vedecky ľuďmi a ľudsky prírodou. "