IBD Kuala Lumpur

okt
10
okt/10 12:10 - okt/13 16:10

Kuala Lumpur

Malajzia

Každoročné celosvetové stretnutie zástupcov národných Miens s MI

Stretnutie International Board of Directors je každý rok v inom kúte sveta. Posledné roky to funguje s opakovaním 2x v Európe a raz mimo nej.  Predsedovia alebo ich zástupcovia (proxy) národných Miens sa stretávajú na pracovnej konferencii s vedením Mensy International, kde zhodnotia činnosť každej Mensy a pracujú na smerovaní Mensy na celom svete. Okrem toho je tam program pre členov, ktorého sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen každej národnej Mensy. Túto jeseň to bude v Kuala Lumpur. Info na: https://ibd2019.mensa.my/ alebo na FB https://www.facebook.com/groups/IBD2019/?epa=SEARCH_BOX.

Prihlasovanie pre nedelegátov (členov Mensy a ich doprovod) : https://ibd2019.mensa.my/non-delegates-registration-form/

Prihlásení ľudia