Hľadáme dobrovoľníkov na Vedecký veľtrh 2017

sep
14
sep/14 08:08 - sep/14 17:00

Námestie pri EUROVEA

Bratislava

Tak, ako minulý rok na nultom ročníku, aj tento rok na prvom oficiálnom ročníku Vedeckého veľtrhu v Bratislave bude mať Mensa Slovensko stánok na svoju prezentáciu. A rovnako potrebujeme aj dobrovoľníkov na celý deň.Rozdelíme sa na predpoludňajšiu a popoludňajšiu smenu,podľa toho koľkí sa prihlásite. Prosím, prihláste sa do 30.augusta 2017.

V tom čase (14.-17-09.2017) bude aj Jesenné stretnutie Mensy v Košiciach, tak sa hláste, tí , tktorí naň nejdete, alebo pichádzate neskôr. Hláste sa na hana@dojcanova.eu.

Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, ktoré sa veľtrhu zúčastnia, vám vo svojich stánkoch dokážu, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Deti si budú môcť formou interaktívnych experimentov sami overiť mnohé skutočnosti a javy. Vysoké a stredné odborné školy budú mať zasa príležitosť predstaviť šikovných študentov a predviesť ich vynálezy, ktorými neraz získali rôzne ocenenia doma i v zahraničí. Malí návštevníci si budú môcť niektoré pokusy sami vyskúšať alebo si overiť svoje schopnosti a znalosti v súťažných kvízoch. Na veľtrh prichádzajú žiai, študenti, učitelia, ale i verejnosť z celého Slovenska.

 

Registrácia: 
Zadaný e-mail sa priradí k tejto registrácii.

Prihlásení ľudia